Testprincipes


Testonderdelen en toetsvoorbeelden

Testdata en -plaats

Inschrijven

Europees Referentiekader

Contact

 

 

De Interuniversity Test of Academic English (ITACE) wordt aangeboden aan de volgende partneruniversiteiten:

 

 

 

Vrije Universiteit Brussel K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent