Vrije Universiteit Brussel K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent
 Testprincipes


Testonderdelen en toetsvoorbeelden

Testdata en -plaats

Inschrijven

Europees Referentiekader

Contact

 

Privacybeleid van het Interuniversitair Testing Consortium (IUTC)

Het Interuniversitair Testing Consortium (IUTC) erkent het belang van de bescherming van uw privacy. Daarom stelt het alles in het werk om de Belgische wetgeving aangaande gegevensverzameling na te leven.

U vult persoonsgegevens in bij de inschrijving en/of bij de eerste vragen van de computertest (naam en voornaam, adres, moedertaal, land van herkomst, geboortedatum en –plaats, leeftijd, gender en studiegebied/onderzoeksdomein). Het IUTC verzamelt en bewaart deze gegevens om u in te schrijven, om over de testresultaten met u te communiceren en voor wetenschappelijk onderzoek. Het IUTC geeft deze informatie enkel door aan derden indien het daartoe van overheidswege verplicht wordt in toepassing van de wetgeving en onderneemt het nodige om de gegevens te beschermen tegen misbruik. U hebt het recht om deze data in te kijken of te laten verwijderen.

De mondelinge tests worden opgenomen en deze opnames worden veilig bewaard. De schrijftests worden eveneens beveiligd bijgehouden.

Alle gegevens van de test kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en assessorentraining. Het materiaal wordt daarbij steeds geanonimiseerd, zodat u niet meer identificeerbaar bent als testdeelnemer.

Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze regelgeving.

 

Privacy policy of the Interuniversity Testing Consortium (IUTC)

The Interuniversity Testing Consortium (IUTC) acknowledges the importance of respecting your privacy. Therefore, it makes every effort to respect the Belgian legislation concerning data collection.

When you register and/or complete the first questions of the computerized test, you will fill in your personal details (i.e. last name and first name, address, native language, country of origin, date/pace of birth, age, gender and field of study/area of research). The IUTC collects and keeps these data for registration and research purposes, as well as to communicate the test results to you. It will only pass this information on to third parties if it is obliged to do so by the government in application of legislation, and it will take the necessary steps to protect it from any abuse. You have the right to peruse this information or to have it removed.

The oral tests are recorded and the recordings are safely stored, as are the written tests.

Any test-related information may be used for research purposes and assessor training. If this is the case, all the information will be made anonymous, so that you cannot be identified as one of the test participants.

By registering, you declare to be in agreement with these regulations.


K.U.Leuven Universiteit Antwerpen Universiteit Gent